Daniel Grohmann

Pochází ze Vsetína, kde také v současnosti tvoří. Umění se začal věnovat v r. 2005, kdy experimentuje s fotografií a leptáním kovů. Dává tak vzniknout výtvarné technice, kterou nazývá REZ – bářství. Dnes je tato technika známá spíše jako Rust – painting. Vzniká cyklus 16 – ti ofocených a koloricky upravených leptů, přenesených na plátno a vystavených pod názvem Muka obraznosti. Po 10-ti leté pauze a návratu z ciziny se v r. 2015 naplno vrací k výtvarné činnosti, inspirován vlivem poválečných malířů a to především Mikulášem Medkem a Josefem Istlerem. V r. 2021 pak pořádá na Staré radnici ve Vsetíně samostatnou výstavu s názvem Momentum Medek, koncipovanou jako poctu autora autorovi k jeho nedožitým 48. létům, a také k 48. rokům od jeho úmrtí. Malíř použil některé nedokončené práce svého uměleckého předchůdce, aby pak jejich novou interpretací vytvořil vlastní sdělení.

V současnosti Grohmann pracuje na vzniku strukturálních a reliéfních obrazů z cyklu Symboly obludnosti, inspirované Dantovým peklem, kde naplno využívá techniky, získané zkušenostmi při re-realizaci poválečných abstraktních mistrů. Od roku 2015 tak vzniklo na 200 děl, které byly prezentovány na 26 - ti společných i samostatných výstavách. Díla D.G jsou z velké části zastoupeny v soukromých sbírkách po celé ČR, ale i v zahraničí. Autor se prezentuje převážně abstraktní malbou.

Kontakt:

FB: daniel.grohmann.71

IG: dagr_art

e-mail: dagr@seznam.cz