AKTUALITY


Po konci první světové války se ve společnosti rozmohl pocit lhostejnosti a nevolnosti, a lidé cítili, že je potřeba začít znovu a nalézt nové hodnoty. Tomu nejprve napomohl dadaismus, ale jeho provokace a výsměch nevydržely příliš dlouho a tak, kvůli svému extrémnímu chování, brzy zanikl.

Dadaismus, běžně řečeno také Dada, byl avantgardní umělecký směr populární mezi lety 1916 a 1924. Vznikl ve Švýcarsku jako revolta proti válečným hrůzám a systémům, které dovolily krveprolití první světové války.

Expresionismus byl severoevropský umělecký směr, který vznikl v roce 1905 jako opozice vůči impresionismu a naturalismu. Vycházel ze stejných základů jako fauvismus, ale zatímco ten se stal populárním hlavně ve Francii a zemích s jejím vlivem, expresionismus se prosadil především v německy mluvících zemích.

Přestože jeho trvání bylo velmi krátké, od roku 1905 do roku 1907, jeho význam na umění byl obrovský. Jeho název je odvozen od francouzského označení pro šelmu a jméno mu dala skupina francouzských malířů, kteří vystavovali na pařížském Podzimním salónu v roce 1905.

Vznikl ke konci 19. století, v sedmdesátých a osmdesátých letech, jako reakce na ateliérovou malbu. Jeho název byl odvozen od jména obrazu francouzského malíře Clauda Moneta - Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce).

Období mezi první a druhou světovou válkou bylo plné politických a ekonomických problémů. Abstraktní umění a sochařství nadále dominovalo, neboť umění reprezentující skutečný život stále nebylo, vzhledem k okolnostem války, v módě.

Přestože byl konec 19. století pod dominancí nového impresionistického stylu umění, vzniklo několik průkopnických pramenů moderního umění, z nichž každý svou pozornost upínal trochu jinam.

Většině lidem se při myšlence na moderní umění vybaví Pablo Picasso a jeho tvorba. Přestože to není špatně, to, co nazýváme moderním uměním trvalo celé století a zahrnovalo desítky uměleckých hnutí a jejich představitelů.

Devatenácté století bylo obdobím rychle se zvyšujících významných změn. Hlavním spouštěčem byla Průmyslová revoluce, která proběhla v letech 1760 až 1860 a způsobila ohromné změny v dopravě, technologii i výrobě a ovlivňovala všechny oblasti lidského života napříč Amerikou a Evropou.

Rok, který se nejčastěji pokládá za zrození moderního umění, je 1863. Tehdy francouzský malíř Édouard Manet vystavil, pro tehdejší dobu šokující, malbu s názvem Snídaně v trávě (Le Dejeuner sur l'herbe).