AKTUALITY


"Dílo je dobré, když je schopné vyvolat rozechvění duše, jelikož umění je řeč duše, a to jediná."

Mark Rothko

06.02.2021

"Lidé, kteří před mými malbami pláčou, procházejí stejnou náboženskou zkušeností, jakou jsem prožíval při jejich tvorbě. A pokud jsou jen zaujati barvami, uniká jim to podstatné."

Paul Klee

28.01.2021

"Příroda si může dovolit být ve všem marnotratná, umělec musí být střídmý až do posledního detailu."

Paul Gauguin

02.12.2020

"Ošklivost může být krásná, ale co je hezké - nikdy."

"Chci používat barvy, které navzájem kontrastují, aby každá z nich zářila ještě výrazněji, aby kontrastovaly jako muž se ženou."

Přímým předchůdcem abstraktního umění byl kubismus. Plně se tento umělecký směr rozvinul krátce po druhé světové válce, v roce 1948 v New Yorku a průkopníci abstrakce, američtí umělci, byli sami silně ovlivněni evropskými emigranty.

Surrealismus

26.11.2020

Po konci první světové války se ve společnosti rozmohl pocit lhostejnosti a nevolnosti, a lidé cítili, že je potřeba začít znovu a nalézt nové hodnoty. Tomu nejprve napomohl dadaismus, ale jeho provokace a výsměch nevydržely příliš dlouho a tak, kvůli svému extrémnímu chování, brzy zanikl.