Eoghan Ó'Súilleabháin

Narodil jsem se v Irsku v roce 1967 a v České republice bydlím od roku 2003. Krajiny maluji převážně akrylem, který zobrazuje přírodní krásy irského pobřeží Atlantiku a kouzelné scenérie jižních Čech.

Vystudoval jsem univerzitu v roce 1988 jako stavební inženýr v irském Galway a pracoval jsem v Anglii a Irsku, než jsem se v roce 1995 přestěhoval do západní Afriky. Později mě moje práce vývojového inženýra a konzultanta přivedla do více než 30 zemí světa. V průběhu let jsem jako hoby maloval krajiny a portréty - akvarely, pastely a oleji.

V roce 1994 jsem si zlomil kost v páteři, což později vedlo k odstranění dvou disků. To značně omezilo moji schopnost cestovat a dokonce i pracovat u stolu. V roce 2017 jsem musel přestat cestovat a věnoval jsem více času svému umění.

Líbí se mi, že umělci sledují různé cesty a mají tak rozmanité styly. Myslím, že příliš často lidé naznačují, že umělci by měli být odlišní, nebo by měli být odvážní nebo by měli být jedineční. Moje rada je, že jediná věc, kterou by každý umělec měl být - je být sám sebou!

Každý z mých obrazů je okno do okamžiku, - vzpomínka. Skicuji venku, ale maluji ve svém ateliéru v Čechách a v Irsku. Snažím se soustředit na pocit a moje poznámky o světle a náladě jsou pro mě důležitější než moje skici. Zjistil jsem, že malování je terapeutické pro mé fyzické i duševní zdraví, a to může vysvětlovat, proč lidé často zmiňují mír a klid v mém umění. Nebojím se sdělit nějaké hluboké významy - pokud si někdo myslí, že obraz je krásný, pak je to pro mě největší kompliment.

Výběr mých obrazů je na stálé výstavě v Taylor's Gallery, Sligo, Irsko a v klášteře ve Vyšším Brodě, Česká republika. Prodávám svá originální umělecká díla a také giglee tisky prostřednictvím svých webových stránek online.

https://www.eoghanart.com/

https://www.facebook.com/EoghanArt

https://www.instagram.com/eoghanart2020/

English

I was born in Ireland in 1967 and I have been a resident in the Czech Republic since 2003. I mostly paint landscapes in acrylic, which display the natural beauty of the Irish Atlantic coast, and the magical scenery of Southern Bohemia.

I graduated from University in 1988 as a Civil Engineer in Galway, Ireland and I worked in England and Ireland before moving to West Africa in 1995. Later, my work as a development engineer and consultant, brought me to over 30 countries worldwide. Over the years I painted landscapes and portraits as a hobby, - in watercolours, pastels and oils.

In 1994 I broke a bone in my spine which later resulted in two discs being removed. This greatly limited my ability to travel and even to work at a desk. In 2017 I had to stop travelling and I devoted my time to my art.

I love that artists follow different paths and have such diverse styles. I think that too often people suggest that artists must be different, or should be brave or should be unique. My advice is, that the only thing that any artist should be - is to be themselves!

Each of my paintings is a window into a moment, - a memory. I sketch outdoors but paint in my studio in Czech and in Ireland. I try to focus on the feeling of the moment, and my notes on the lighting and mood are of more importance to me than my sketches. I find that painting is theraputic, for both my physical and mental health, and this may explain why people often comment on the peace and calmness in my art. I don't struggle to convey any deep meanings - if someone thinks a painting is beautiful then that is the ultimate compliment to me.

A selection of my paintings are on permanent exhibition in Taylor's Gallery, Sligo, Ireland and at Vyssi Brod Cloister, Czech Republic. I sell my original artwork and commissions and also giclee prints through my website, online.

https://www.eoghanart.com/

https://www.facebook.com/EoghanArt

https://www.instagram.com/eoghanart2020/


Vltava Bobr, acrylic, 50 x 70cm
Vltava Bobr, acrylic, 50 x 70cm

Rosses Point Buoy, acrylic, 40 x 60cm
Rosses Point Buoy, acrylic, 40 x 60cm

Lesni Jelen, acrylic, 50 x 70cm
Lesni Jelen, acrylic, 50 x 70cm

Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.