Eva Dudová

Dovolte nám přivítat na výstavě výtvarnici, především všestranně vyzrálou osobnost, jíž Eva DUDOVÁ bezesporu je.

Absolvovala gymnázium v Ostravě, poté na Umělecko-průmyslové škole.

Své vzdělání zúročila nejen obsáhlou výtvarnou tvorbou v oblasti užité grafiky, malby, ale i designu a interiérech.

Má schopnost vidění a cítění, tvořit v jakékoliv oblasti umění.

Rozvíjet a formovat tyto schopnosti, kráčet k hodnotám samotným.

Její pobyt ve Skotsku v roce 2007 byl otevřením nových myšlenek, forem obsahu, vyjádření čistoty malby a jednoduchosti stylu. Poznáním nových dimenzí vlastního já. Získala tak jedinečný rukopis.

Tvůrčí potenciál, kreativitu mohla uplatnit v projektu v roce 2008 při pracovní návštěvě v IRAQ, Erbil / města Rawanduz.

Svou tvorbu rozvíjí neustále dál. Každá situace ji posouvá kupředu. Je pro ni výzvou. ČASTÉ PLENERY, SYMPOZIA a VÝSTAVY jsou toho dokladem.

Dnes jsou předmětem výstavy krajiny z plenérů Brumov, Ploština u Drnovic, Odry, obrazy koní, akty, a další.

Kontakt:

www.evadudova.cz

e-mail: evadudova@centrum.cz

FB - Eva Dudová / Kurzy malování a Kurzy malování online

IG - Eva Dudová 


Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.