Eva Dudová

Eva Dudová absolvovala gymnázium v Ostravě, poté na Umělecko-průmyslové škole. Své vzdělání zúročila nejen obsáhlou výtvarnou tvorbou v oblasti užité grafiky, ale i designu a interiérech. Leitmotivem malířčiny tvorby je pozitivní pohled na život, nalézání světlých momentů každodenní reality a jejich zhodnocení v estetickém celku.

Mít schopnost vidění a cítění, tvořit v jakékoliv oblasti umění je dar. Rozvíjet a formovat tyto schopnosti, kráčet k hodnotám samotným. Otevírají se tak možnosti nových myšlenek, poznání nových dimenzí vlastního já.

Obrazy jsou působivé, mají hloubku. Jsou impulzivní reakcí. Autorka navozuje a upřednostňuje jednoduchost motivu. Detail. Minimalismus. Podstatným momentem autorčiny tvorby je vyspělý, kultivovaný barvocit, který jí umožňuje rozehrát bohatou orchestraci barevných akordů, překvapivých kontrapunktů a sugestivních vjemů. Pozitivní energie, harmonie, souznění, dynamika. Jsou vytvořeny různými technikami.

Tvůrčí a životní setkání autorky jsou kongeniálním spojením lehkosti a šarmu, silných emocí.

Mohu-li v této chvíli hovořit za sebe, přála bych sobě i výtvarnému publiku, abychom takovýchto noblesních setkání zažili co nejvíce.

Kontakt:

e-mail: evadudova@centrum.cz

FB: Kurzy malování

tel: +420 603 265 600

web: www.evadudova.cz

IG : kurzymalovanionline