Galerie M

Galerie M- galerie se zájmem

Naše galerie je místem k propagaci všech uměleckých zájmů, vzdělání veřejnosti v oblasti umění a kulturní programy. Vydejte se k nám za uměním vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění. Galerie M v Milevsku se nachází v historickém objektu barokní budovy z konce 17.století. Skýtá v sobě prostory pro výstavy umění, besedy, workshopy, hudební akce a program pro úzký okruh návštěvníků jako je předávání maturitních vysvědčení či křtění knih.

Prostory Galerie M lze různě uspořádat (volný prostor, sezení v řadách, sezení u stolů, apod.) a je tvořen třemi místnostmi. Vstupní místnost je obdélný prostor s valenou klenbou s výsečemi. Maximální kapacita místnosti je zhruba 60 míst k sezení. Další dvě místnosti jsou menší obdélné prostory, zaklenuty valenou klenbou. Místo, kde se snoubí historie se současností a staletá architektura s moderním uměním. Nabízíme také prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny, a to i se specifickými potřebami.

V UMĚLECKÉM PROSTORU NEPLATÍ ŽÁDNÉ HRANICE ANI MEZI PROFESIONÁLY A AMATÉRY, ANI MEZI ZDRAVÝMI A HANDICAPOVANÝMI.

Galerie M se zájmem všem.

Galerie M, Nám. E.Beneše 1, Milevsko

tel.: 382 522 082

e-mail. galerie@milevskem.cz

Úterý a čtvrtek: 9:00-11:30 12:30-17:00

Středa a pátek: 9:00-11:30 12:30-16:00

Sobota: 9:00 - 12:00 (červen - srpen)

www.galeriem.cz program a online vstupenky na www.milevskem.cz

Fb: Galerie M

Ig: galeriemilevsko