Gerda Fodorová

Autorka je známou maliarkou umeleckých obrazov z autorských výstav doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie výstavy patrila výstava na Západnej terase Bratislavského hradu, v českej metropole Prahe a počas známej ,,Pálenice" Borisa Filana. Obrazy počas výstav oslovili hostí z celého sveta a medzi najvýznamnejšie ocenenia patrili tie, ktoré na jej tvorbu vyslovili profesionálni výtvarníci, výtvarní kritici, architekti a ľudia milujúci umenie.

V umeleckej vizuálnej tvorbe autorky prevládajú obrazy, ktoré tvoria mozaiku, kde si každý nájde sám seba. Jej diela sú známe originálnym a nezameniteľným štýlom. Autorka citovo vníma úlohu a poslanie umenia v dnešnom technickom svete. Tvorba ponúka myšlienkové výpovede vnútorných pocitov, ktoré ladným pohybom štetca ponúkajú odpovede na krásu a novú tvár prejavu. Energia ukrytá v jej obrazoch je plná farieb, života a nekonečnej fantázie. Autorka v tvorbe uplatňuje svoje pocity, myšlienky a úctu k prírode. Neuveriteľný kolorit a pestrosť farieb je dominantnou črtou jej bohatej tvorby. Diela, ktoré tvorí, sú nielen symbolické a abstraktné, ale vo viacerých možno cítiť obrovský kus niečoho reálneho a práve preto jej tvorba neušla záujmu ani širokej verejnosti v ČR.

Umelecká duša putuje a zostáva na Zemi prostredníctvom energie, ktorú nám dáva fantázia a nekonečná sloboda. Krása, farebnosť života, ľudskosť, poslanie človeka vo svete, mnohotvárnosť nádhery prírody a tajomstvá nekonečného vesmíru nám dávajú do pozornosti obrazy plné búrlivej farebnej orchestrácie. Spomienky, okamihy, obeta, pokora a radosť sa pri výstave objavia ako prvý lúč, a tak sa návštevník ocitne v jase svetla a farieb. Jej diela sú plné otázok a nevypovedaných odpovedí .....diela GERDY FODOROVEJ.

Kontakt:

e-mail: gerda.fodorova@gmail.com

Tel: 0944 063 607