Hana Buchtová

Již od dětství jsem ráda malovala.

Malování mě provázelo celý můj život, avšak pouze jako koníček. Teprve od roku 2017 se mu věnuji naplno. Vyzkoušela jsem různé výtvarné techniky a nakonec zakotvila u malování specifickou technikou, která se jmenuje enkaustika.

Definuje mne abstraktní malba. Nezaměřuji se na zobrazení předmětů nebo konkrétní scény, ale na vyjádření svých pocitů a emocí, které mám při jejich pozorování. Ráda pracuji intuitivně, spontánně bez zbytečného přemýšlení.

Svou tvorbu vnímám jako terapii nejen pro mne, ale i pro diváka, který v mých obrazech může nacházet zrcadlení svých pocitů.

Kontakt:

Tel: + 420 7319 988

Email: buchtovah53@gmail.com

IG: buchtovah, enkaustikart

FB: enkaustikart

www. Hanabuchtova.cz