Iva Adlerová

Maluj a kreslím obrazy inspirované prací se symbolickými obsahy imaginací a snů, maluji však i plenérové krajiny nebo portréty. Malbu a kresbu jsem studovala v kurzech malířství i kurzech arteterapie a artefiletiky, práci s imaginacemi a artefiletiku používám i ve své poradenské praxi.

Používám různé techniky, podle toho, o co si téma řekne. Všechny obrazy však spojuje symbolická rovina sdělení a způsob malby, který i v pastózní malbě nebo v expresivních barvách vytváří jemné struktury.

Mé obrazy mohou provázet diváka do jeho vlastních krajin, do míst dosud nepoznaných. Zvou k rozhovoru, budí otázky a každý v sobě může nacházet své vlastní odpovědi.

Maluji i podle přání klienta, obrazy velmi osobní, inspirované například radixem (horoskopem okamžiku narození), ve kterých vycházím z jungiánské archetypové astrologie, nebo obrazy pro konkrétní interiér a jeho obyvatele, podle představ a preferencí klientů.

Vystavovala jsem např. v rámci skupinové výstavy v Galerii Kotelna, v Minigalerii České pošty, pořádám i výstavy s workshopy věnovanými imaginacím, např. v Galerii Studia Osm, nebo v Husově knihovně v Modřanech (12/2023). Mé obrazy jsou i součástí soukromých sbírek. Když právě nemaluji, tvořím obrazy i slovem a připravuji workshopy s imaginacemi, které otevírají nové pohledy a ukazují nové souvislosti.

Kontakt:

e-mail: iva@adlerova.cz

www.adlerova.cz

www.galerie.adlerova.cz

www.origen.cz