Jana Žany Bierhanzlová

Jsem profesí hudebník (ČESKÉ KYTAROVÉ DUO - www.czech-guitar-duo.com) a v posledních dvanácti letech se kromě hudební kariéry věnuji i výtvarné činnosti.

Moje tvorba by se dala rozdělit zhruba do tří oblastí, z nichž převažuje abstrakce, a to - abstrakce geometrická.

Dalším výtvarným projevem je abstrakce "realistická".

Nebráním se ale ani tvorbě realisticko-naivistické.

"Mé obrazy jsou vyjádření momentálního stavu a proto nikdy dopředu nevím, i když mám určitou představu o tématu, jakou techniku a přístup zvolím. Stačí ale postavit se před plátno a první volba barvy a výběr štětce, špachtle nebo jen zamotaného hadříku, už určí, kterým směrem se budu ubírat. Potom už pracuje jen má fantazie.

Od roku 2011 pravidelně několikrát ročně samostatně vystavuji a účastním se i skupinových výstav.

Mé obrazy se nacházejí ve vlastnictví institucí i v soukromých sbírkách.

Svoji tvorbu signuji přezdívkou Žany, která pochází ještě z dob studií na konzervatoři.

Kontakt:

web: www.zany-prague.com

FB: Jana Bierhanzlová