cs

Makaria / Jaroslava Sodomková

Kreativním vyjádřením, od kresby po tanec, se zabývám od dětství. 

Ať už jde o kresbu portrétů na zakázku či intuitivní malbu, ráda s klienty sdílím společnou energii.

Autentická reakce pozorovatele je rozhodující. Sdílím příběhy beze slov, bez ohledu na náročnost, ať už jde o monumentální dílo či obyčejný výjev každodennosti.

Proto ráda experimentuji s různými technikami a styly. Odmítám dogmata. 

Kontakt:

Pseudonym : Makaria / Jaroslava Sodomková

e-mail: galeriemakaria@gmail.com

https://ourartcorner.com/articles