Katia Benko

Oddanost umění vznikla v mém dětství; probudila ve mně ten nejlepší nástroj k sebevyjádření i ke komunikaci se světem kolem mě. Každá moje umělecká sbírka se zabývá klíčovými nebo zvláštními okamžiky v mém životě.

Od té doby, co jsem objevila tento dar, jsem vyzkoušela různé výtvarné techniky, od kresby přes pastel, akvarel, akryl až k olejomalbě. Tou se zabývám dodnes, protože mi umožňuje využívat svůj čas, své chvíle, své potřeby. Olej je barva, která vydrží naživu celé dny, je tvárný a je unášen tahy štětce (nespoutaný) jako proud řeky. Barvy nemají přesné limity, mohou zmizet a dosáhnout nových odstínů, vyvolat nečekané pocity.

Při tvorbě každého nového díla vstupuji do světa za hranicí vědomí a objevuji, co cítím. Při tvorbě nedodržuji přesnou techniku. Nechávám se unášet každým tahem štětce a každý tah štětcem zachycuje na plátno můj momentální pocit.

Při vzniku nového obrazu neexistuje čas ani prostor, není přítomna mysl, pouze srdce a čistota citu. V každém díle nechávám část sebe, je v něm spojení mého mikrokosmu s makrokosmem. Moje obrazy nejsou náhodné, ale kauzální. Každá zobrazovaná postava, barva, detail, vše má svůj důvod.

Narodila jsem se 17. června 1982 v Argentině, v Patagonii, ve městě Neuquén. S uměním jsem začínala v 8 letech, spolu se svou sestrou Ivanou. Vystudovala jsem medicínu na Národní univerzitě v Buenos Aires, mám specializaci v oboru dětský lékař. Neustále pokračuji ve své tvorbě a snažím se zdokonalovat v olejomalbě.

Díky svým dosavadním životním zkušenostem jsem se stala UMĚLCEM, kterým jsem dnes. V mých obrazech najdete ztělesnění mé nejčistší a nejupřímnější osoby. V každé mé sbírce se odrážejí okamžiky již prožité i ty, které ještě přijdou.

Kontakt:

IG: @katia.rte

FB: Katiarte Pinturas