Kuba Neubert

Kuba Neubert tvoří malby, protože by rád své obrazy pustil do světa. Má kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny, od dětství se pohybuje na mechanickém vozíku. Malby a "Asistující pohlednice" signované KA (Kuba Art) mu pomáhají v další práci. Každá pohlednice nebo obraz mu zaplatí, jakožto vozíčkáři, několik hodin svobodného pohybu. Vzhledem ke svému tělesnému postižení potřebuje asistenci 24 hodin denně.

Vystudoval Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních a poté strávil mezi lety 2005 až 2007 studijní čas na Univerzitě Karlově v oboru Speciální pedagogika. Mezi lety 2007 až 2014 studoval obor Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovní vytížení nakonec zvítězilo. Od roku 2007 deset let pracoval v organizaci Asistence, o.p.s. jako instruktor osobní asistence pro lidi s postižením. Lektoroval také kurzy komunikace a byl součástí projektu "Jedeme v tom s vámi". Několik let externě spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde vede kruhy komunikace se studenty, čímž napomáhá ke zlepšení vztahu budoucích lékařů s lidmi s postižením. V průběhu let lektoroval například na Palackého univerzitě v Olomouci, Evangelické akademii v Praze a ČVUT - Elsa.

V současnosti působí jako OSVČ, externě nadále spolupracuje s Univerzitou Karlovou. Realizuje kurzy pro pomáhající profese akreditovaný u MPSV a pracuje rovněž jako IT konzultant. Ve svém volném čase je hokejovým fanouškem, věnuje se malbě, meditaci a se ženou rád cestuje - pokud je to možné - nejen v Čechách a Evropě, ale i v USA a Indii.

I přes své zdravotní postižení se Kuba snaží působit v naší společnosti tak, aby jeho práce a vůbec existence měla hlubší význam a přesah také pro ostatní lidi, nejen s postižením. Jak sám říká, rád vrací asistenční podporu zpět do společnosti jinou formou. Je občansky aktivní, účastní se happeningů, mediálních spotů a akcí, které podporují témata spojená s lidmi s postižením a nemocí. Dlouhodobě pracuje na osobním rozvoji a ve svých minimalistických malbách vyjadřuje své životní zkušenosti.

Kontakt:

www.fler.cz/kuba-neubert

neubert.kuba@gmail.com

604 983 943

Foto: Kristýna Svobodová 2015

https://cs-cz.facebook.com/kuba.neubert.182

https://www.instagram.com/kubaneubert/Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.