Lenka Kozlíková

LENKA KOZLÍKOVÁ, 1985, Mgr.

ŽIVOT MILUJÍCÍ, ŽIVOT MALUJÍCÍ

Fascinuje mě poznání, že nikdo z nás nevnímá barvy stejně a že každý vidíme díky biologickým faktorům odstíny odlišně. Barvy mají navíc neuvěřitelnou schopnost ovlivňovat naši mysl i tělo. Malovat obrazy je tak jako míchat si vlastní lektvar.

Pocházím z Vysočiny a žiji v Praze. Vystudovala jsem práva na Univerzitě Karlově a ačkoliv se ve světě paragrafů pohybuji dodnes, velmi ráda z něho utíkám právě do světa štětců a barev. Oni to vlastně nejsou světy oddělené ale prostupuje je určitá paralela. Tak jako každá právní norma i obraz totiž bývá předmětem interpretace. A že ta může být mnohdy velmi zajímavá!

MOTÝLI V BŘIŠE

To je přesně ten pocit, který cítím při malování. Maluji zásadně při hudbě a věřím, že i tento prvek je do mých pláten podprahově vpleten a rezonuje po vlnách dál. Malbou se vždy snažím zachytit a zpracovat pro mě v danou chvíli bouřlivé téma a neklouzat pouze po povrchu.

Ke svým malbám často skládám básně či různé úvahy.

Kromě abstrakce se věnuji také realistické malbě a ilustraci.

EN:

*1985, Czech Republic

LOVING LIFE, PAINTING LIFE

I am fascinated by the knowledge that none of us perceive colours in the same way and that we all see shades differently. Colours in addition, have an incredible ability to affect our mind and body. Painting pictures is like mixing own potion.

I studied law at the Charles University and although I partially stay in the world of paragraphs to this day, I love to run away from it into the world of brushes and paintings. These worlds are not actually worlds separate but they are connected by a certain parallel. Like any legal norm, also the painting is often the subject of interpretation. And that can often be very interesting matter to discover!

BUTTERFLIES IN STOMACH

That's exactly the feeling I feel when I paint. My works are often very rich and intense in the colours and structure of surface. I basically paint while listening to music and I believe that even this element is imprinted into my canvases. With my works, I always try to capture a burning topic for me without slipping only on the surface. I often compose my own poems, texts and reflections to my works.

Apart from abstraction, I also focus on realistic painting and illustration.

Kontakty:

Email: l.kozlikova@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/lenny_maluje/?hl=cs (lenny_maluje)

Web: www.lenkakozlikova.comHledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.