cs

Marcela Pospíšilová

Moje výtvarná praxe s ručně stavěnou keramikou a studiem forem keramických nádob (které patří vůbec k nejstarším ve střední Evropě), započala v roce 2003. Dotčena osobní zkušeností a prožitkem s nálezy z archeologického naleziště bylanské kultury se seznamuji s nejrůznějšími artefakty předvěkých kultur, odkud čerpám inspiraci k vlastní tvorbě, která osciluje mezi volným a užitým uměním. Netvořím kopie ale pracuji s tvarem tak, aby díla nabývala nové významy soudobé, i když akcentuji jejich archaickou podobu. 

Zdobné prvky v plastické formě využívám v podobě výčnělků zdobných nebo fixativních, odkazujících ke kultuře slovanské, nebo pracuji s drobným detailem, se stylizovanou zvířecí symbolikou, kdy čerpám z tvarosloví keramiky i mimoevropské, pomíjím různorodosti a ornamentální klíče jednotlivých kulturních typů, vyhýbám se dekoru a snažím se soustředit na tvarovou čistotu a archetypální estetiku.

Jako pedagog se zájmem o studium psychologie jsem v souvislosti s prací v krizovém centru pochopila, že hlína není jen jedním z nejstarších prostředků uměleckého vyjadřování vůbec, ale i nástrojem psychoterapeutickým.

Hlubinný psycholog Carl Gustav Jung (1875-1961) píše: "Mizející formy se přetvoří a platnost a dlouhé trvání má jen ta pravda, která se promění a opět vydá svědectví v nových obrazech, nových jazycích, ......." Mluví sice o vývoji lidské psyché, o vlivu archetypů na formování našeho cítění, myšlení a chování, ale zároveň tvrdí, že poskytují schopnost vybavování, rozpoznávání a tvorby symbolických představ, obrazů, motivů. Je-li tomu tak, jsou zasuty ve vědomí každého z nás. U někoho na povrch vyplují, u někoho ne, jen je tuší. Keramické nádoby byly užitné a nabývaly díky svému užívání silně osobní význam, měly a mají schopnost uchovávat část vědomí lidstva spojenou s každodenní praxí. Nádoba ve své podstatě sama je archetypem, který nás spojuje s minulostí.

Marcela Pospíšilová

Kontakt:

 Tel: 777 592 332

FB: Keramický ateliér Marcela Pospíšilová Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.