Martin Málek

Jsem absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, kde jsem získal hlubší porozumění světu sklářského umění a designu. Jsem umělcem s vášní pro tvorbu, kterou jsem rozvinul sám, nezávisle na jakékoli pomoci. 

Zpočátku jsem začínal na kresbě, převážně se zaměřením na portréty. To mi dalo větší vnímání jemných rozdílů, stíny jednotlivých proporcí a rozpoznání výrazů ve tvářích. Tento typ umění pro mně začal být po letech monotónní a přešel jsem na malbu pomocí akrylových barev. Ty mi umožnily nahlédnout do abstrakce, různých výtvarných technik, až jsem našel svůj osobitý styl, nikoliv však směr. 

Podstatnou část obrazů tvoří zlatá kontura ve formě uměle vytvořeného rámu či okraje, kde vše je součástí plátna a tvorba tím získává ucelený efekt se zaměřením na detail. Zlatá barva, která je pro mně nejbližší, na černém podkladu, tvoří také převážnou část mých děl. 

Zároveň jsem perfekcionista a s radostí věnuji zvláštní pozornost detailům, které dodávají mé práci osobní rukopis a hloubku. Nechci být stylizován do konkrétního směru, jelikož život a svět nám dává nespočet barvitých možností. Můžu tak svým stylem vytvářet jakékoliv pocity a nečekané myšlenky z okolí či z vnitra, které přenáším do své práce. 

Kontakt:

Web: www.drawing-art.cz

 FB: MartynDrawing 

Ig: martyn_drawing 

Email: dennymalek1990@gmail.com