Michaela Piesyk

Michaela. Žáčková. Piesyk. Žena. Autorka. Divadelníčka. Maliarka. Producentka. Dramaturgička. Režisérka. Herečka. Spisovateľka. Pestovateľka. Európanka. Slovenka. Sestra. Vnučka. Priateľka. Manželka. Partnerka. Bývalka. Zakladateľka. Študentka. Dizajnérka. Rámarka. Diplomatka. Východniarka. Konzumentka. Kritička. Psychologička. Stalkerka. Čitateľka. Bohémka. Kaviarenská povoľačka.

Projekt. Mammograph. Obrazy. Žena. Krása. Rôznorodosť. Prirodzenosť. Prsia. Láska. Obdiv. Materstvo. Príbeh. Svet. Rozkoš. Vášeň. Fetiš. Sebahodnota. Duchovnosť. Očakávania. Mysticizmus. Zmyselnosť. Prijatie. Sila. Cit. Pôvab. Neha. Zdravie. Choroba. Terč. Bolesť. Nedokonalosť. Ponižovanie. Nekomfort. Závisť. Túžba. Asymetria. Hanba. Neha. Sebaláska. Prijatie.

Kontakt: 

web: www.michaelapiesyk.com

IG: michaelapiesykmammograph_art