cs

Milan Bartoň

"Oko je brána do duše a umenie brána k srdcu. Len keď sa uzatvorím do vlastného ticha cítim to, čo vnímali predo mnou aj starí majstri."

Žijem a tvorím v Stupave pri Bratislave. Od roku 1990 cez kresbu a olejomaľbu som postupne prešiel k maľbe akrylom. Moja tvorba bola v začiatkoch ovplyvnená predovšetkým surrealizmom. V rokoch 1995-1997 som úspešne absolvoval na VŠVU v Bratislave pod vedením profesorov Rudolfa Sikoru, Jána Bergera a Desidera Tótha dvojročné doplnkové štúdium v odbore výtvarné umenie – maliarstvo. 

Od roku 2022 pôsobím ako pedagóg výtvarnej výchovy na základnej umeleckej škole v Lozorne.

Popri tradičnému maliarstvu okrajovo realizujem aj digitálnu tvorbu a počítačovú koláž.

V poslednom čase som sa zameral na oživenie a prepájanie techník starých majstrov s novodobými materiálmi. Uprednostňujem lazúrnu maľbu kombinovanú s abstraktnými prvkami. Inšpiráciu nachádzam nielen v starých maľbách, ale aj v sochách, antike, renesancii, baroku, či filozófii a hlavne v ženách. Práve ženy sú pre mňa stelesnením tvorivej sily a vnímam ich ako nesmrteľné múzy takmer všetkých umelcov všetkých čias.

Moja prezentácia na Open ART Fest 2023 je symbolicky venovaná všetkým ženám, ktoré sú našimi múzami a všetkým múzam, ktoré sú našimi ženami.

Kontakt:

web: www.milanbarton.art

FB: Milan Bartoň

IG:  milanbarton.art

e-mail: milanbarton.art@gmail.com

mobil: +421905412211