Milan Šantrůček

Milan Šantrůček se narodil a žije v Praze. Vystudoval chemii na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V tomto období se pokoušel především o tvorbu literární, ale nakonec zvítězil projev výtvarný.

Ve výtvarném umění je autodidakt. Výtvarné pokusy prováděl s přestávkami, někdy delšími, od dětství, ale až v posledních letech jeho usilování, úvahy a reflexe dospěly k jasnějším obrysům. K soustavné tvorbě dospěl kolem roku 2005 nejprve vlastními pokusy, později navštěvoval kursy malby u ak. mal. A. Fosterové a semestrální kursy figurální kresby na UMPRUM.

Jeho tvorba je ovlivněna dojmy z krajiny, zejména krajiny podhorské, především Podkrkonoší. Dojmy z krajiny porovnává s krásou křivek ženského těla. Kontrasty roviny a kopcovité krajiny se odrážejí v barevnosti obrazů a v symbolickém souznění křivek krajiny a ženského těla. Dalším zdrojem inspirace jsou dojmy ze zahraničních cest a reflexe jak volné tak městské krajiny.

Jeho tvorba zahrnuje techniky olejomalby, kresby, grafiky, koláže a asambláže. 

Milan Šantrůček

Tel: 602 746 753

E-mail: msantrucek@centrum.cz

www.milanart.estranky.cz

https://www.facebook.com/santrucek.milan