cs

Milan Šantrůček

Milan Šantrůček je ve výtvarném umění autodidakt. Výtvarné pokusy prováděl s přestávkami, někdy delšími, již od dětství, ale až v posledních letech jeho úvahy a reflexe vnějšího světa dospěly k jasnějším výtvarným obrysům.

Navštěvoval kursy malby u ak. mal. A. Fosterové a semestrální kursy figurální kresby na UMPRUM. Avšak samostudium a metoda pokus-omyl zůstávají hlavním zdrojem poznání.

Jeho tvorba je ovlivněna dojmy z krajiny, ať již dojmy z široce rozevřeného výhledu, nebo detaily louky. A nemusí to být jenom jeho oblíbená krajina podhorská, především Podkrkonoší, ale třeba i pobřežní krajina, nebo mlhavá rovina na blatech. Dojmy z krajiny porovnává s krásou křivek ženského těla. Kontrasty roviny a strání se odrážejí v barevnosti obrazů a v symbolickém souznění křivek krajiny a těla. Dalším zdrojem inspirace jsou zahraniční cesty a reflexe jak volné, tak městské krajiny.

Technika jeho tvorby zahrnuje oleje, akvarely, kresby, grafiku, koláže a asambláže. V grafice se věnuje především tradičním technikám, především suché jehle a linorytu.

Milan Šantrůček se narodil a žije v Praze, ale jeho tvůrčí zázemí je na venkově.

Kontakt:

e-mail: msantrucek@centrum.cz

tel. +420602746753

www.milanart.estranky.cz

www.facebook.com/santrucek.milanHledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.