Petr Konečný

Ve své tvorbě se zaměřuji na zkoumání rozhraní mezi řádem a chaosem, mezi vědomím a nevědomím a vzájemnými vztahy protikladů. Jelikož protiklady ze své podstaty vycházejí sami ze sebe a jsou tedy neslučitelné, umožňují tím objevný proces nekonečné cesty poznání.

Má abstraktní díla většinou vznikají vysycháním tenké vrstvy vody, kdy nenasákavý podklad je plně vodou zaplněn a do něhož, v průběhu vysychání různě zasahuji - nakláním, vysouším, případně přimíchávám další typy barev, tuší a roztoků. Finální vzhled se pak zjeví až po úplném vyschnutí. Do té doby jsou díla živá a nepředvídatelná. Velkou měrou tedy pracuje příroda a její zákony (nevědomí). Takto vzniklé obrazy někdy doplňuji jednoduchou geometrickou kresbou. Má tvorba je pro mne vášnivou objevitelskou cestou na pomezí fyzikálních a chemických jevů, kdy žasnu, jak se z chaotického roztoku vyschnutím ustanoví imaginativní prvky řádu a zachovají otisk v podobě svého "díla přírody". Ne náhodou jsem byl od mládí fascinován tvary a strukturou obrysů po vysychajících kalužích.

Jednu svou "netradiční" techniku nazývám " RORSCHACH ART ". Jde o symetrické makro-fotografie zachycující dynamiku chemických reakcí tuší a kyselin odehrávajících se v ploše, jejíž tloušťka je v řádu setin milimetru. Následným symetrickým zrcadlením na principu Rorschachova testu vytvářím psychologický efekt - tzv. "projekce", což asi nejlépe vystihuje motto: "Co v obrazech uvidíte je vaše". Tato díla prezentuji v rámci výstavy "Doteky nevědomí", jejímž cílem je podpořit v lidech rozvoj vnitřní imaginace, kreativního způsobu myšlení a sebepoznání. Některé náměty či příběhy co v mých obrazech uvidíte, si zaznamenávám a časem možná budou i obsahem knihy, proto budu velmi rád, když přijdete a o své fantazie se se mnou podělíte.