Petr Soudek

Řezbář a výtvarník. Pracuji především se dřevem a to různými technikami. Ke dřevu jako nosnému materiálu používám v četných kombinacích i jiné materiály, jako například ulity šneků, kameny, měď, železo a podobně.

Z původně širšího záběru, kdy jsem pracoval od restaurování barokních rámů až po realistickou řezbu postav, se nyní zaměřuji především na stylizované postavy a geometrické formy, které transponuji a spojuji s organickou linií a s povrchy se stopou rukodělného opracování.

Tento princip používám nejen pro vytváření plastik a soch, ale i pro vznik reliéfních obrazů.

Kontakt:

web: www.soudek-komar.cz