cs

Radoslav Pikna

Asi tak v 17-tich rokoch (1998) života som konečne objavil svoj štýl, ktorým sa budem podpisovať.

Bol mi zaslaný z vesmíru. Tri roky som sa venoval perokresbe. Počas tých troch rokov som si myslel, že moja cesta čiar je už na konci, že som vyčerpal svoje možnosti. NIE!

Prišla ďalšia správa z vesmíru (2001). Dala mi schopnosť pracovať s farbami! Bez kníh a pomoci druhej osoby(až na ten vesmír) . Mal som to v sebe! A svet farieb sa mohol začať.

Trvá až dodnes a bude pokračovať pokiaľ si ma neprídu vziať!

Kontakt:

FB: Radoslav Pikna

web: www.radoslavpikna.sk