cs

Radovan Pauch

Radovan Pauch se narodil v Ústí nad Labem, od počátku 90. let žije a tvoří v Praze.

Výtvarně se vzdělával u akademického sochaře Vlada Jurkoviče, akademického sochaře Josefa Sejka a akademického malíře Vlastimila Šika.

Pracuje s vlastní formou a uměleckým vyjádřením. Jeho výtvarný rukopis je jednotný, koherentní a snadno zapamatovatelný. Z nesčetných pečlivě promyšlených tvarových variant vzniká forma figur a objektů. Jde o libovolně tažené linie s mnoha protnutími. Preciznost provedení pak ve výsledku dodává pevnost obrazu.

Dílo Radovana Paucha je součástí sbírek nejen v České republice, ale také ve Francii, Německu a dalších státech. Své obrazy úspěšně vystavuje na mnoha místech v České republice a zastoupení obrazů má v několika českých galeriích.

Sociální sítě a kontakty:

IG: radovanpauch.art

e-mail: sochypauch@seznam.cz

Tel: 723 329 993