Tomáš Petříček

Tomáš Petříček (1975) je výtvarník spojený osudem i volbou s městem Berounem, kde od mládí žije a tvoří. V devadesátých letech absolvoval studium výtvarné výchovy a společenských věd na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době vyučuje výtvarnou výchovu na Střední pedagogické škole v Berouně. Je členem volného výtvarně-filozofického sdružení Vytržení a členem Sdružení Středočeských výtvarníků.

Ve své tvorbě usiluje o svéráznou syntézu formálních prvků vysokého umění (kubismu, expresionismu, abstrakce a dalších moderních směrů) a bezprostředního spontánního projevu neškolených tvůrců (tzv. syrové umění – art brut). Stěžejním námětem jeho prací jsou figury, figurální scény a akty, častá jsou také zátiší, nechybí ani abstraktní motivy. Jeho preferovanou technikou je malba akrylem na plátno.

"V době studia mě nejvíce bavila malba a filozofie, které se poté staly mým celoživotním koníčkem a náplní života, " říká Tomáš Petříček a dodává: " Malba obrazů je pro mě cesta ke stvoření jako takovému. Esenci bytí znázorňuji barvami a tvary a pod rukama se mi vyjevuje svět 'za oponou'."

Kontakt:

web: www.modernart.cz

Tel.: 720355803