Václav Sádovský

nar. 1947 ve Svratce

malba olejem a akvarelem

člen mělnické výtvarné skupiny "SKOBA"

Studium figurální kresby u profesora Františka Nedvěda v letech 1969-1972

Slova malíře:

Barva je mým hlavním prostředkem k vyjádření emocí.

Barva velmi ovlivňuje mé vnímání obrazu a je lhostejné zda jde o krajinu či postavy.

Tvar zavazuje k vnímání konkrétního děje, zatímco barva nás zavádí do vlastních představ a snů.

Barva je abstraktní prvek.

Ke své tvorbě mohu říci, že maluji tak jak cítím.

Snažím se ztvárnit motiv v jeho bezprostřednosti.

Vyjádřit jej výraznými konturami s harmonickou barevností a přenést prožitek z děje na diváka.

Nechci diváka nutit k meditacím o duchovním rozměru ani mu neslibuji proniknutí do podstaty světa.

Mé obrazy jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje a kterou ve chvatu každodenních starostí mnohdy neprávem opomíjíme.

Kontakt: