Veronika Manukjan

Umění mě provází celý život, už jako dítě byl můj sen stát se malířkou, vystudovala jsem malbu a grafiku, mnoho malířských stylů jako surrealismus, kubismus, až po volnou abstrakci. Mé obrazy byly vždy plné barev, vášně a dynamiky a jsou ve sbírkách po celém světě / sbírka Bruce Willice, producenta Shakiry…/

Poslední dobou jsem zcela propadla minimalismu, hloubce, čistotě, harmonii a klidné energii a začala tvořit jemné, většinou monochromatické strukturální obrazy na plátně. Jejich hloubka, čistota, neustálá proměnlivost a hra se světlem a stínem mě zcela pohltila. Snažím se, aby mé obrazy vždy měly hlubší smysl, poslání a symboliku, něco vyjadřovaly, přenášely emoci, energii a harmonii a toto vše dokázaly přenést i do interiéru.

Inspiraci hledám kolem sebe, v přírodě, ale i v lidském nitru, duši a emocích. Často pracuji s tématem lásky a propojení duše i těla, se svobodou, volností, nespoutaností… Ráda pomocí obrazů harmonizuji a předávám pozitivní energii, hloubku, jemnost, ale i sofistikovanost, eleganci, jedinečnost. Fascinuje mě jak jemnost a čistota bílé, tak i opačně síla, hloubka sofistikovanost a rebelství černé barvy. Proto jsou mé obrazy převážně monochromatické v bílé či černé barvě. Jen tak se na jejich struktuře může nádherně rozehrát hra světel a stínů a obraz je tak po celý den proměnlivý v závislosti na dopadajícím světle. Někdy je struktura jemná, jindy zase tvoří velmi výraznou strukturu, kterou fascinuje své okolí. Tyto obrazy vydržíte opakovaně velmi dlouho pozorovat a stále mají čím překvapit.

Kolibříci, kterým se přezdívá "létající diamant" jsou častým tématem mých obrazů. Fascinují mě už 20 let/ prošli se mnou každý styl mé tvorby). Vyjadřuji pomocí nich svobodu, lásku, a propojení. Mohou symbolizovat i vzlet, vzkříšení, znovuzrození, posun v životě…

Tvořím také strukturální abstrakce s přírodními motivy, ať už přímo rostliny, či jen abstraktní texturu z přírody / inspirovanou kůrou, listy, korály, dřevem/.

Jednu část mé tvorby tvoří i zenové obrazy – častým tématem je zenový kruh Enso.
Fascinuje mě jeho význam a podstata, ta a jednoduchost, která ale skrývá hloubku a může být symbolem, který nás každý den ovlivňuje, motivuje a posouvá tam, kam chceme.

Vždy jsem se snažila vystoupit z davu a jít svojí cestou….být odlišná, originální. Věřím, že pomocí mých obrazů se i vy budete cítit jedineční.)

Kontakt:

Web: https://veronikamanukjan.cz/

E-mail: info@veronikamanukjan.cz

Tel: +420775 166 199

Instagram: https://www.instagram.com/manukjan.art/

Fb: https://www.facebook.com