WERNER ZÄHRL

Představuje Curvingismus, jehož podstatou je zobrazení obrazových vjemů autora pomocí křivek. Křivky připomínající stopy ve vodě vyřezané surfovým prknem, nebo také křivky stop na svahu v čerstvém sněhu, které vytvořil sjezdař užívající si svou jízdu.

Stopy křivek na plátně, vytrácející se podobně jako na hladině moře v barvách, které umocňují celkový výraz díla, mohou někomu vzdáleně připomínat spoje vitráže, nebo také japonskou techniku dekorování 截金shippō (Cloisonné).

Werner Zährl se narodil v Karlovarském kraji, kde také působí. Mezi jeho prvotní díla patřily realistické malby s japonskou tématikou, která se nepozorovaně přehoupla k tématům bouřlivého moře, starodávných lodí a nekonečných pláží.

Autorova díla proplula až do současnosti, do života lidí 21. století, do jejich zálib i neřestí. Křivky a úsměvy lidí spolu s uvědoměním si nekonečné krásy jejich bytí v dnešním uspěchaném světě autor zobrazuje nejenom ve svých kresbách, ale i v malbách, které nás nutí snít, a nechat se unášet kamsi do dáli s pocitem dobré nálady.