Zuzana Dolinay

Narodila som sa v roku 1984 v Žiline. Tvorenie ma fascinuje od detstva. Od roku 2011 pôsobím ako výtvarníčka v slobodnom povolaní. Voľnú, ale i zákazkovú tvorbu pre klientov vytváram najmä tradičnými výtvarnými technikami. Od roku 2019 študujem maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Najčastejšie tvorím olejomaľby, kresby, alebo techniky rôzne kombinujem.

Vytváram maľované, prevažne figurálne jemne štylizované koláže, v ktorých postavy dopĺňam o zaužívané i vlastné symboly. Ideu naznačujem prostredníctvom umiestňovania prvkov do prostredia, do ktorého zdanlivo nepatria, výrazu a postoja figúr, personifikácie abstraktných pojmov, farebnosti, štruktúry, či pomocou odkazov na kultúrne súvislosti, prepájam reálne a imaginárne.

Zaoberám sa medziľudskými vzťahmi, ľudskými právami či spoločenskými problémami, vzťahom medzi človekom a prírodou, ale aj rozprávkami a mýtmi. V realistických dielach hľadám jemnú melancholickú krásu vo svete, ktorý nás obklopuje.

Smery, ktoré ma najviac ovplyvňujú, sú magický realizmus, surrealizmus, popsurrealizmus a symbolizmus. Obdivujem diela z období Belle Epoque, Secesie a Art Deca, zlatej éry ilustrácie, Preraffaelitov, štýl Arts and Crafts, fascinuje ma sci-fi a fantasy.

V mojej tvorbe prevažujú tradičné výtvarné techniky: najmä olejomaľba, kresba grafitovými ceruzkami, kombinovaná technika (ceruzka, akvarel, tempera, pastelky …), akryl. V menšej miere sa venujem nástennej maľbe, digitálnej výtvarnej tvorbe, navrhujem a vyrábam šperky, odevné a bytové doplnky. Baví ma experimentovať, prepájať tradičné a digitálne techniky, skúšať či vymýšľať nové postupy.

Kontakt:

web: www.zuzanadolinay.com

FB: Zuzana Dolinay - online ateliér

IG: zuzanadolinay

Tiktok: zuzanadolinay

Tel, Whatsapp: 00421944 909 190